Polityka prywatności

Polityka prywatności dla strony dobrostany.pl

 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem ze strony internetowej dobrostany.pl. Administratorem danych osobowych jest Anna Orlik, zamieszkała w Warszawie (dalej: Administrator). Kontakt z Administratorem możliwy jest poprzez adres e-mail dobrostany@dobrostany.pl.
 2. Rodzaje danych osobowych i cel ich przetwarzania
  Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników, które zostaną przekazane przez nich dobrowolnie za pośrednictwem formularzy kontaktowych na stronie dobrostany.pl. W szczególności, przetwarzane będą następujące dane osobowe:

imię i nazwisko;
adres e-mail;
numer telefonu;
treść wiadomości.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia kontaktu z użytkownikami strony dobrostany.pl, w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, udzielania informacji, wysyłania newslettera i rozwiązywania problemów zgłoszonych przez użytkowników.

 1. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Podstawami prawnych przetwarzania danych osobowych są:

 • zgoda użytkownika strony,
 • niezbędność przetwarzania do wykonania umowy lub podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem umowy,
 • prawnie uzasadniony interes administratora.
 1. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Okres ten może być przedłużany w przypadku konieczności zabezpieczenia interesów administratora lub w przypadku konieczności spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 1. Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe użytkowników strony dobrostany.pl mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie w przypadku, gdy jest to niezbędne do wykonania umowy lub na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności: dostawcy usług związanych z funkcjonowaniem strony internetowej, dostawcy usług marketingowych, firmy kurierskie, firmy księgowe i operatorzy pocztowi.

 1. Prawa użytkowników

Użytkownicy strony dobrostany.pl mają prawo do:

 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 • przeniesienia swoich danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
  Użytkownicy mogą skorzystać z powyższych praw, kontaktując się z administratorem strony za pośrednictwem adresu e-mail dobrostany@dobrostany.pl.

  1. Pliki cookies
   Strona dobrostany.pl może wykorzystywać pliki cookies, czyli niewielkie pliki tekstowe przechowywane na urządzeniu użytkownika podczas korzystania ze strony internetowej. Pliki cookies umożliwiają poprawne funkcjonowanie strony oraz pozwalają na zbieranie informacji o użytkownikach i ich zachowaniach na stronie.
   Rodzaje plików cookies używanych przez stronę dobrostany.pl:

   Sesyjne – przechowywane na urządzeniu użytkownika tylko podczas jednej sesji przeglądania strony. Po zakończeniu sesji plik zostaje usunięty.
   Stałe – przechowywane na urządzeniu użytkownika przez określony czas, określony w ustawieniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.
   Pliki cookies wykorzystywane przez stronę dobrostany.pl są bezpieczne dla urządzenia użytkownika oraz nie zawierają szkodliwego oprogramowania.

   Strona dobrostany.pl wykorzystuje pliki cookies w celu:
   zapewnienia poprawnego działania strony,
   analizowania ruchu na stronie oraz optymalizacji działania strony,
   dostosowania zawartości strony do preferencji użytkowników,
   ewentualnego przesyłania reklam i ofert marketingowych, które mogą być interesujące dla użytkowników strony.

   Użytkownicy strony dobrostany.pl mają możliwość wyłączenia lub ograniczenia wykorzystania plików cookies poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W takim przypadku niektóre funkcje strony mogą nie działać poprawnie. Więcej informacji na temat plików cookies oraz sposobów ich wyłączenia lub usuwania znajduje się w ustawieniach przeglądarki internetowej użytkownika.

  2. Mechanizmy ochrony danych osobowych

  Administrator strony dobrostany.pl stosuje odpowiednie mechanizmy ochrony danych osobowych, w tym stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, w tym m.in. szyfrowanie danych osobowych, stosowanie zasad kontroli dostępu, zabezpieczanie sprzętu komputerowego i oprogramowania przed dostępem osób nieuprawnionych.