Regulamin Sklepu Internetowego

§1 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, sprzedającego usługę marki Dobrostany, dostępną pod adresem easycart.pl//ajurwedyjski-kurs-oczyszczania-z-indywidualnym-  na koncie EasyCart.(dalej: “Sklep”).

 2. Administratorem danych osobowych jest AION Communication z siedzibą w Warszawie, ul. Madalińskiego 42, 02-540, REGON 367918015, (dalej: “Administrator”).

 3. 1.2. Sklep prowadzi sprzedaż kursów online.

  1.3. Definicje użyte w Regulaminie oznaczają:

  1. Kurs online – usługę polegającą na dostarczeniu przez Sklep treści cyfrowych: kursu w formie elektronicznej;

  2. Klient – osoba fizyczna lub prawna, która dokonuje zakupu w Sklepie;

  3. Sprzedawca to osoba prawna, prowadząca działalność gospodarczą, która oferuje na sprzedaż usługi za pośrednictwem sklepu internetowego. Sprzedawca jest odpowiedzialny za realizację zamówień złożonych przez Klientów, dostarczenie zamówionych produktów, udzielanie informacji o oferowanych towarach oraz rozwiązywanie ewentualnych reklamacji.
  4. Platforma e-learningowa – miejsce w sieci internetowej, umożliwiające przeprowadzanie kursów online;

  5. Regulamin – niniejszy regulamin sklepu internetowego.

  1.4. Sklep prowadzi sprzedaż kursów online na terenie Polski oraz za granicą.

  1.5. Sklep dokłada wszelkich starań, aby sprzedaż kursów online odbywała się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO).

§2 Administrator

 1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celu umożliwienia realizacji zamówień oraz w celach marketingowych, zgodnie z przepisami prawa i Polityką prywatności.

§3 Zasady składania zamówień

 1. Zamówienia można składać przez stronę internetową Sklepu.

 2. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie niezbędnych danych osobowych, w tym imienia i nazwiska, adresu e-mail.

 3. Zamówienie jest realizowane w dniu rozpoczęcia Kursu.

§4 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów o dostarczanie Treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgoda Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§5 Reklamacje

 1. W przypadku reklamacji Klient powinien skontaktować się ze Sprzedawcą drogą elektroniczną.

 2. Reklamacje będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od ich otrzymania.

 3. Klient zostanie poinformowany o wyniku rozpatrzenia reklamacji drogą elektroniczną.

§6 Polityka prywatności

 1. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami prawa oraz Polityką prywatności, dostępną na stronie internetowej Sklepu.

 2. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

§7 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej między Sprzedawcą a Klientem.