ajurweda

Ajurweda, czym jest i jak z niej skorzystać

Ajurweda – słowo to zawiera na tyle głębokie znaczenie wszystkiego, czym jest indyjska medycyna naturalna, że przedstawię teraz wstęp do tego czym jest. Gdy czytasz moje teksty i korzystasz z moich usług – masz możliwość dowiedzenia się więcej o Ajurwedzie, i mentalnie, i doświadczalnie. Czyli przede wszystkim doświadczyć na sobie, co może Ci dać zastosowanie ajurwedyjskiego stylu życia.

Ajurweda jest systemem medycyny naturalnej. Powstała 5000 lat temu w Indiach.

Teksty źródłowe Ajurwedy pojawiły się po raz pierwszy w Wedach, świętych indyjskich księgach. Wedy obejmują opis życia człowieka jako całości, opisując wszelkie jego przejawy, cechy, środki zaradcze na problemy.
Słowo “weda” oznacza w sanskrycie wiedzę. Księgi zwane Wedami są kompletną i uniwersalną wiedzą o życiu człowieka.

Ajurweda zapisana jest w Atharva Wedzie i zawiera w sobie kompletną wiedzę o życiu człowieka, w kontekście zdrowia, dobrostanu, szczęścia. To zbiór wskazówek uwzględniających człowieka jako całość. Jest zbiorem spójnych zasad, przepisów, sposobów na leczenie oraz na zachowanie zdrowia. Działanie Ajurwedy na człowieka zostało sprawdzone przez tysiąclecia. Jest skuteczne, a jej wskazówki są proste, klarowne i dogodne dla współczesnego człowieka.

Słowo Ajurweda (w sanskrycie Ayurveda), wywodzi się z połączenia znaczeń słów “ayus”, co oznacza “życie” i słowa veda, z sanskrytu “wiedza”. Ayurveda oznacza dosłownie “wiedzę o życiu”. Ayus to połączenie ciała (sarira), duszy (atma), zmysłów (indrisa) i umysłu (sattva).

Ajurweda promuje indywidualne podejście do człowieka. Jest ona uniwersalna, stosuje się więc ją współcześnie, bazując na ogromnym doświadczeniu człowieka z tym rodzajem medycyny naturalnej, sprawdzonej przez tysiąclecia oraz potwierdzanej przez współczesną naukę.
Jest traktowana jako sposób na komfortowe, szczęśliwe życie człowieka współczesnego, żyjącego w warunkach, jakie mamy obecnie na Ziemi.
Współczesna nauka potwierdza badaniami działanie, na przykład ziół, opisanych przez Ajurwedę.

Na czym bazuje Ajurweda

Bazuje na wiedzy o 5 Elementach: Woda, Ziemia, Powietrze, Przestrzeń, Ogień. Wszelkie żyjące istoty zawierają w sobie te 5 Elementów.
Z 5 Elementów składają się poszczególne dosze, Vata, Pitta i Kapha, więc każdy człowiek zawiera w sobie, uosabia wszystkie te pięć Elementów, niezależnie od tego, która dosza jest dominująca. Równowaga między urodzeniową proporcją poszczególnych Elementów jest kluczem do zachowania zdrowia i do leczenia chorób.

ajurweda

Wskazówki Ajurwedy są proste, a żeby odkryć ich niebywałą skuteczność, potrzeba wytrwałości w ich zastosowaniu. Ale już na początku stosowania konkretnych porad, widzisz ich działanie.
Odnoszą się między innymi do sposobu odżywiania, dostosowanego indywidualnie do każdego człowieka. Gdy znamy swój typ konstytucyjny, czyli przeważającą doszę, to uzyskujemy cenną wiedzę o tym, jaki sposób odżywiania i nawyki są najlepsze, aby zachować zdrowie, komfort i witalność. Swój typ konstytucyjny poznasz dzięki odpowiedziom na pytania w teście Prakriti.

Działy Ajurwedy

Ajurweda, jako indyjski system medyczny składa się z 8 głównych działów:

  • Kaya Chikitsa – choroby wewnętrzne
  • Bala Chikitsa – pediatria
  • Graha Chikitsa – psychiatria
  • Salakya Chikitsa – okulistyka i laryngologia
  • Salya Tantra – chirurgia
  • Agada Tantra – toksykologia
  • Rasayana Tantra – odmładzanie i geriatria
  • Vajikarana Tantra – nauki o prokreacji

Cel Ajurwedy określają słowa:
“Celem Ajurwedy jest zachowanie zdrowia zdrowych i leczenie chorych”
(Caraka Sutra Sthana)

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) uznała Ajurwedę jako “koncepcję zdrowia i terapii”. Świadczy to więc o otwieraniu się świata nauki na to, co doświadczalnie wychodzi poza dotychczasowe ramy pojęć medycyny zachodniej.

Dzięki mojej usłudze, testowi Prakriti możesz poznać którą doszę masz dominującą i uzyskać ode mnie wskazówki dotyczące najlepszego dla Ciebie sposobu odżywiania, ćwiczeń fizycznych, stylu życia w zgodzie ze swoją doszą.

  • test Prakriti, szczegółowy wywiad mający na celu ustalenie konstytucji ciała, dobranie sposobu odżywiania do konstytucji ciała.

Leave a Comment