zdrowe odżywianie

Zdrowe odżywianie, czyli wpływ doszy (typu konstytucyjnego człowieka) na najlepszy rodzaj pożywienia

Zdrowe odżywianie według Ajurwedy

Zdrowe odżywianie jest kluczowe w indyjskiej medycynie naturalnej. W Ajurwedzie jest ono podstawą utrzymania zdrowia i leczenia. Samo określenie “zdrowe odżywianie” ma odmienne znaczenie niż to, co zwykle kojarzy się z tym określeniem. Dlaczego? Bo odnosi się w sposób indywidualny do każdego, czyli uwzględnia rodzaj doszy dominującej/lub dosz dominujących oraz ilość każdej z dosz. Oprócz tego sposób odżywiania jest dostosowany do pory roku i stanu zdrowia, czyli tego, czy dosze są w równowadze.
Pewne zasady są wspólne dla wszystkich, ale szczegółowy sposób odżywiania jest zawsze indywidualny, dostosowany do konkretnego człowieka.

zdrowe odżywianie

Wyjaśnienie co to są dosze

Jedną z podstawowych koncepcji Ajurwedy jest złożoność wszystkiego, co nas otacza i człowieka jako całości z 5 Elementów.

Powietrze, Przestrzeń, Ogień, Woda i Ziemia – te Elementy znajdują się wszędzie. Zbudowany jest z nich Wszechświat i ciało człowieka.
W ludzkim ciele Ziemia odpowiada temu, co stałe, Woda to płyny, Ogień, metabolizm, trawienie, Powietrze to ruch, Przestrzeń odpowiada przestrzeni w ciele, na przykład w płucach.

Dosze, Vata, Pitta i Kapha są konfiguracjami 5 Elementów. Określają cechy, właściwości, a nawet pory dnia. Mają zastosowanie  w określaniu rodzaju pożywienia przynależnego danej doszy, są bowiem powiązane ze smakami i konkretnym rodzajem pożywienia.
Dosza Vata zawiera Powietrze (vayu) i Przestrzeń (akasa), dosza Pitta – Ogień (agni) i odrobinę Wody (jala), a dosza Kapha – Wodę (jala) i Ziemię (prithwi).

Vata jest doszą zwaną “ta, co porusza”, ponieważ związana jest z ruchem, na przykład pobudzaniem soków trawiennych. Pitta jest doszą zwaną “ta, co trawi”, bo związana jest z przekształcaniem, metabolizmem. Kapha to dosza zwana “ta, co wiąże”, powiązana jest tkankami tłuszczową i łączną, stawami, spoistością.

W ciele dosze są zlokalizowane odpowiednio:
Vata w dolnej części ciała: okrężnica, żołądek, pęcherz, układ moczowy, nogi, biodra.

Pitta w środkowej części ciała: okolice brzucha, wątroba, dwunastnica, jelito cienkie, skóra, krew.

Kapha w górnej części ciała, głowa, nos, gardło, klatka piersiowa, płuca, stawy, tkanka tłuszczowa i łączna.

Jak wykorzystać wiedzę o indywidualnej doszy dominującej (rodzaju i ilości).

Rodzimy się z określonym poziomem dosz, co odpowiada stałej konstytucji ciała i przekłada się na zachowanie, temperament, rodzaj pożywienia odpowiedniego, żeby zachować zdrowie.

Każdy z nas przejawia różną ilość wszystkich dosz, Vaty, Pitty i Kaphy.
Trzy dosze, Vata, Pitta i Kapha to odmienne energie, cechy, właściwości. Typ konstytucji oznacza doszę dominującą lub dosze dominujące, czyli takie, których od urodzenia mamy najwięcej. Żeby zachować zdrowie dobrze jest wpływać poprzez sposób odżywiania na regulację ilości dosz, czyli zachowywać je w urodzeniowej równowadze. Oznacza to, że każdy człowiek powinien dla swojego dobra zachowywać stałą i indywidualną ilość dosz.

Test Prakriti

Każda z dosz jest powiązana ze zmysłami, emocjami, smakami i zarazem z konkretnym rodzajem pożywienia. Ajurwedyjska zasada “podobne wzmaga podobne” oznacza, że jeśli jemy określony rodzaj pożywienia, przynależny konkretnej doszy, to tym samym zwiększamy jej ilość.
Znając więc swój typ konstytucji zarówno dosze dominujące, jak i ich ilość, wiemy jakie jedzenie sprzyja temu, żeby zachować dosze w równowadze. Osoby, które mają taki sam typ konstytucji, na przykład Vata/Pitta, mają z reguły różną ilość tych dosz.
Ale punktem wspólnym jest dominacja doszy Vata i doszy Pitta, jako drugiej.  Sposób odżywiania tych osób może się więc różnić, pomimo takiego samego typu konstytucji ciała. Branie pod uwagę szczegółowych wyników Testu Prakriti zbliża więc do prawdy o człowieku.
Ajurweda ma podejście indywidualne. Wszystkich obowiązują te same zasady, ale w ujęciu indywidualnym są one dostosowane do jednostki.

Zapraszam na konsultacje ajurwedyjskie, dowiedz się jaką masz dominującą doszę.
Odbierz spis najlepszej dla Ciebie żywności i zalecenia dopasowane do indywidualnej konstytucji ciała.
Zapisz się:

    Infografika, wybrane cechy dosz Vata, Pitta, Kapha.